درباره هنرمندان

بیوگرافی استاد صمد کاظمیان

 هنرمند نقاش صمد کاظمیان متولد 1355 در ارومیه می باشند. ایشان هنر را از کودکی آموخت .  مادرشان  بصورت نیمه حرفه ای نقاشی می کرد و  او از کودکی با هنر آشنا کرد.  ، با توجه به میل استاد به نقاشی،  در دوران نوجوانی به یادگیری طراحی پرداخت و لیکن و در جوانی  برای امرار معاش مشغول کارهای موقت نیز بود.  ایشان در  سال 1375 از طراحی به نقاشی با رنگ وارد شد (در سال ۱۳۸۱با همسرم آشنا شدم که ایشان مشوقم شدن که این مسیر را ادامه دهم )

ایشان نمایشگاههای گروهی زیادی شرکت کردند و به نمایش آثار خود پرداختند. از جمله تخصص استاد در زمینه فضاهای سوررئال و اکسپرسیونیسم  آبستره انتزاعی بود که فعالیت خود را در این حوزه ادامه دادند.

به نقل از ایشان ، " بمدت سه سال است که در زمینه بیذهنی بصورت حرفه ای مشغول بکار هستم که این نوع سبک نه در نقاشی یک سبک زندگی است . در کل یک نقاش هستم "

اولین نمایشگاه انفرادی او دردر نگارخانه میلان ارومیه برگزار شد .ایشان تابلوهای زیادی را به خریداران و گالری داران در واشنگتن فروخته اند و در دراخل ایران تابلوهای زیادی را در اصفهان و ارومیه به فروش رسانند که مورد علاقه شدید هنردوستان از سبک ایشان می باشد. کارگاه شخصی ایشان نمایی از هنر جدید انتزاغی را بنمایش میگذارد.
 

تابلویهای استاد را در بخش اکرلیک بیابید