درباره هنرمندان

بیوگرافی استاد صمد کاظمیان

هنرمند نقاش صمد کاظمیان متولد 1355 در ارومیه می باشند. ایشان هنر را از کودکی آموخت .  مادرشان  بصورت نیمه حرفه ای نقاشی می کرد و  او از کودکی با هنر آشنا کرد.  ، با توجه به میل استاد به نقاشی،  در دوران نوجوانی به یادگیری طراحی پرداخت و لیکن و در جوانی  برای امرار معاش مشغول کارهای موقت نیز بود.  ایشان در  سال 1375 از طراحی به نقاشی با رنگ وارد شد .

ایشان نمایشگاههای گروهی زیادی شرکت کردند و به نمایش آثار خود پرداختند. از جمله تخصص استاد در زمینه فضاهای سوررئال و اکسپرسیونیسم  آبستره انتزاعی بود که فعالیت خود را در این حوزه ادامه دادند.

به نقل از ایشان ، " بمدت سه سال است که در زمینه بیذهنی بصورت حرفه ای مشغول بکار هستم که این نوع سبک نه در نقاشی یک سبک زندگی است . در کل یک نقاش هستم "

اولین نمایشگاه انفرادی او دردر نگارخانه میلان ارومیه برگزار شد .ایشان تابلوهای زیادی را به خریداران و گالری داران در واشنگتن فروخته اند و در دراخل ایران تابلوهای زیادی را در اصفهان و ارومیه به فروش رسانند که مورد علاقه شدید هنردوستان از سبک ایشان می باشد. کارگاه شخصی ایشان نمایی از هنر جدید انتزاغی را بنمایش میگذارد.