بیوگرافی هنرمند


صمد کاظمیان ( متولد ۱۳۵۵ ) مادرش بصورت نیمه حرفه ای نقاشی می کرد او از کودکی با هنر آشنا شد ، دوران نوجوانی طراحی می کرد و در جوانی برای امرار معاش مشغول کارهای موقت بود . سال 1375 از طراحی به نقاشی با رنگ وارد شد . شرکت در نمایشگاههای گروهی ودر زمینه فضاهای سوررئال واکسپرسیو آبستره انتزاعی فعالیت کرد. به گفته خودش : بمدت سه سال است که در زمینه بیذهنی بصورت حرف ای مشغول بکار هستم که این نوع سبک نه در نقاشی بلکه یک سبک زندگی است در کل یک نقاش هستم اولین نمایشگاه انفرادی او در سال ۱۴۰۰ در نگارخانه میلان ارومیه برگزار شد . تابلو های زیادی به واشنگتن دی سی فروخته شده که توسط (ونوارت )خریداری شده،